Cykloturistika

Celodenné putovanie bicyklom naprieč krásnou prírodou, pozdĺž horských potokov a koľajníc, po hrebeňoch kopcov, pastvinách v sprievode pasúcich sa stád, míňajúc storočné kostoly a drevenice.

http://www.vydrovskadolina.sk/Article:5

Ďalšie značené značené cyklotrasy:

  • Trasa č. 5552 Okruh Krpáčovo – Tále Sport 36 km zelené značenie

Trasa začína v Podbrezovej na železničnej stanici. Cez miestnu časť Lopej a Dolnú Lehotu pokračujeme na Krpáčovo. V Lopeji nezabudneme ochutnať výbornú zmrzlinu a v Dolnej Lehote môžeme navštíviť pamätnú izbu v dome Petra Žilku (nachádza sa priamo na rázcestí so žltou spojkou na Hornú Lehotu). Z Dolnej Lehoty (rodiska prvého slovenského kozmonauta) stúpame na Krpáčovo popri Pamätníku 1. paradesantnej brigády k bývalej partizánskej nemocnici. Pri esprese Kukučka odbočíme doprava a popri hoteloch Hydrostav I a Hydrostav II zídeme k jazeru, kde sa môžeme okúpať, alebo osviežiť v bufete. Okolo hotela Junior stúpame starou cestou na ďalšiu rekreačnú oblasť - Tále. Pred výjazdom na asfaltovú cestu III/584 odbočíme na betónovú cestu, ktorá nás zavedie popri dome Horskej služby ku kúpalisku. Odtiaľ pokračujeme cez golfový areál k recepcii Motela Tále, kde vychádzame na cestu III/584. Po asi 500 m prechádzame na lesnú cestu, ktorou vystúpame cez športový areál Železiarní Podbrezová s výhľadom na golfové ihrisko až k poľovníckej chate na Príslope. Odtiaľ po lesnej asfaltovej ceste popod Hrádok (prebieha tu archeologický výskum starého hradiska) zídeme do doliny Hnusné, odkiaľ môžeme využiť žltú spojku späť na Krpáčovo. Dolinou Hnusné klesáme až k horárni Richtárovo kde odbočíme doľava a opäť stúpame lesnými cestami až na Diel, odkiaľ je pekný výhľad na Bystriansku dolinu a časť Nízkych Tatier. Lesnou cestou zídeme do Valaskej, časti Piesok na cestu I/72, odkiaľ po 2 km odbočíme doľava a ponad nový závod Železiarní Podbrezová s výhľadmi na Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie prídeme na koniec trasy - miestnu časť Podbrezovej - Chvatimech, kde sa môžeme občerstviť v esprese Italy bar, a využiť železničnú zastávku na cestu domov, prípadne sa presunúť po ceste I/66.

  • Trasa č. 8551 Spojka Dolná Lehota – Richtárovo Sport 5 km žltá

Na hornom konci obce Dolná Lehota z trasy č. 5552 - okruhu Tále - Krpáčovo sa poľnou cestou presunieme do obce Horná Lehota (rodisko Sama Chalúpku, nachádza sa tu jeho pamätný dom). Na tejto ceste môžeme obdivovať panorámy úbočia Nízkych Tatier a výhľady na časť Slovenského Rudohoria. Cez Hornú Lehotu prejdeme popod lyžiarsky vlek do doliny Hnusné, kde sa trasa pri horárni Richtárovo napája opäť na okruh č. 5552 Tále - Krpáčovo. (Z Richtárova môžeme za 15 minút zísť dole dolinou do Podbrezovej.)

  • Trasa č. 8554 Spojka Krpáčovo – Pod Hrádok Sport 2 km žltá

Trasa spája severovýchodný oblúk okruhu Tále - Krpáčovo. Začína pri hoteli Junior na Krpáčove, odkiaľ sa klesaním popri prameni Sama Chalúpku lesnou cestou v doline Hnusné opäť napojí na zelený okruh pod Hrádkom, odkiaľ môžeme pokračovať doľava na Príslop a Tále, alebo zeleným okruhom rovno k tajchom pri horárni Richtárovo (kde je pripojenie na žltú spojku do Dolnej Lehoty)

  • Trasa č. 2554 Zelená stuha Horehronia Expert 48 km modrá

Trasa začína na Telgárte pri obecnom úrade. Stúpaním sa dostaneme do miestnej časti Havraník, kde máme možnosť skúsiť si jazdu v šere horských smrečín. Tu dosiahneme najvyššiu nadmorskú výšku na trase - 1000 m n. m. Ponad Čeremku prichádzame do rázovitej obce s peknými drevenicami Šumiac, odkiaľ poľnými cestami s panoramatickým výhľadom na Muránsku Planinu a Nízke Tatry prechádzame popod legendárnu Kráľovu Hoľu. Na Novej Maši v miestnej časti Švábolka vychádzame na cestu I/66, opustíme ju v Pohorelskej Maši (turistický kemping), odkiaľ po asfaltovej ceste vystúpame ponad ŠPR Vrchovisko pri Pohorelskej Maši (výskyt rosičky okrúhlolistej) až do obce Pohorelá. Opäť pokračujeme poľnými cestami na Heľpu, dejisko Horehronských folklórnych slávností, kde ešte raz využijeme cestu I/66 až po Závadku nad Hronom. Zo Závadky nás čaká stúpanie na Vyšné Rakytiny a poľnými cestami sa dostávame cez Polomku na Bacúch. Na oboch koncoch cesty je možnosť železničného spojenia a to na trati Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica, alebo presun po ceste I/66 (Pusté Pole – Brezno – Banská Bystrica)

 

  • Trasa č. 5571 Brezniansky cyklookruh - zelené (spojka žlté) značenie

Popis: Začiatok BCO od cyklistického smerovníka. Trasa prechádza Rázusovou ulicou cez Baldovský. Križovatka, kde dochádza k spojeniu BCO. Trasa pokračuje asfaltovým povrchom cez Mazorníkovo na Lúčky.

Križovatka cyklotrás, kde dochádza k spojeniu so „žltou“ spojovacou cyklotrasou medzi miestami Brezno - Lúčky – Bukovinka. Toto stanovisko poskytuje nádherný panorámu Nízkych Tatier, Fabovej Hole, Klenovských Vrchov a mesta Brezna. Trasa pokračuje cestou s makadamovým a prírodným povrchom cez Šiašovo, Bald na Vrch Dolinku.

Križovatka cyklotrás, kde dochádza k spojeniu s „modrou“ plánovanou cyklotrasou „Čiernobalocké doliny“. Trasa pokračuje poľnou cestou cez tunel spájajúci miestny potok a tvoriacim tak podjazd pod cestou druhej triedy 529. Trasa pokračuje stúpaním na vrch Ungrovo.

Rozsiahla lúka pokrývajúca vrch Ungrovo, poskytujúca okrem pekných výhľadov na Urbanov vrch a lyžiarsky areál v obci Medveďovo aj možnosť navštíviť a dopriať si tak občerstvenie na salaši s vynikajúcou žinčicou a ovčím syrom. Trasa pokračuje poľnými cestami na Koreňovú.

Veľká lúka posiata malými drevenicami tzv. izbičkami, ktoré v minulosti slúžili ako obydlie miestnych farmárov zaoberajúcich sa pastierstvom a chovom dobytka.

Je najvyšším bodom cyklotrasy BCO a reprezentuje odbočku na lesnú cestu s prírodným povrchom, ktorá postupne vyústi na Fajtovskú pastvu, ktorá ponúka výhľad na Klenovský Vepor a všetky miestne časti obce Čierny Balog. Milovníci prudkých zjazdov si prídu na svoje pri zjazde do miestnej časti obce Fajtov, kde následne pokračuje trasa po asfaltovom povrchu k stanici najväčšej atrakcii Čierneho Balogu – Čiernohronskej železničky.

Po občerstvení sa a prehliadke stanici ČHZ je možné pokračovať trasou ďalej, odpichnutím sa od odbočky pri kostole a obecnom úrade na cestu II. triedy 529 až do Vydrovej doliny alebo naopak využiť služby ČHZ a prepraviť sa vláčikom spolu s bicyklami do Vydrovej doliny a odtiaľ následne pokračovať trasou alebo sa prepraviť do obce Podbrezová časť Chvatimech.

Vydrova dolina ako jedna z mála na Slovensku ponúka možnosť nahliadnuť hlbšie do útrob našej slovenskej prírody prostredníctvom novovybudovaného skanzenu. Ponúka možnosť pešej túry po náučnom chodníku, alebo okrajovo bicyklom po vyhradených lesných cestách so všetkými druhmi povrchov, občerstvenie sa v bufete. Na konci skanzenu pri exponáte helikoptéry odbočkou v vpravo pokračuje cyklotrasa lesnou cestou s prírodným povrchom na lúku Pohnilá.

Opäť rozsiahla lúka pokrývajúca vrch Pohnilá ponúka pekné výhľady na kopce a ich zákutia. Trasa prechádza po horizonte tohto vrchu pozdĺž celej lúky a poľnou cestou s makadamovým a lesnou cestou s penetrovaným povrchom ústi do chatovej osady obce Čierny Balog časť Dolina.

Križovatka cyklotrás, ktorá reprezentuje miesto spojenia sa s Vrchárskou magistrálou 026. Trasa pokračuje odbočkou vľavo asfaltovou cestou Hrončianskou dolinou cez Nový krám, Svätý Ján až do obce Hronec. V celom tomto úseku je trasa vedená pozdĺž trate ČHZ, a tak je možné vychutnávať si nielen čaro okolitej prírody ale aj možnosť opätovne využiť služby ČHZ a prekonať tak tento úsek trasy v originálnej vlakovej súprave poháňanej parnou lokomotívou.

Križovatka cyklotrás, na ktorej dochádza k oddeleniu trasy BCO od Vrhchárskej magistrále, ktorá ďalej smeruje Kamenistou dolinou do obce Sihla.

Námestie v obci Hronec reprezentuje miesto kríženia značkovanej cyklotrasy BCO s cestnou komunikáciou spájajúcou obce Hronec a Osrblie, v ktorej je vybudovaný špičkový biatlonový areál. Trasa pokračuje z námestia miestnou komunikáciou s penetrovaným a makadamovým povrchom ponad miestny závod a následným stúpaním na vrch k chate Bernardín.

Miesto odpočinku, občerstvenia a ubytovania poskytuje celoročne otvorená chata Bernardín. Vrch predstavuje zároveň lyžiarske stredisko s najstaršou sedačkovou lanovkou typickej žltej farby. Zároveň opäť príroda z tohto miesta odkrýva svoje pekné zakutia a výhľady na daný Horehronský kraj.

Križovatka cyklotrás, ktorá rozdeľuje značkovanú „zelenú“ cyklotrasu č. 5571 (BCO) od značkovanej „zelenej“ cyklotrasy č. 5552 (Okruh Krpačovo - Tále), ktorá počnúc touto križovatkou začína. Zároveň toto miesto predstavuje malý železničný uzol ŽSR – ČHZ. Trasa BCO ďalej pokračuje miestnou komunikáciou popri ranči do obce Valaská, odkiaľ smeruje po ceste s makadamovým a prírodným povrchom cez Lipovú smerom na Bukovinku.

Križovatka cyklotrás, kde dochádza k spojeniu „zelenej“ cyklotrasy č. 5571 (BCO) s „žltou“ cyklotrasou č. 8580 (BCO) v úseku Bukovinka – Lúčky. Poľnou cestou „ zelená“ trasa pokračuje cez miestne lazy a malé farmy na Záhradnú ulicu, odkiaľ je široký rozhľad na okolie, brezniansky vrch Skalka a dolinu Lazná.

Koniec značkovanej cyklotrasy BCO, ktorá končí opäť v meste Brezno na námestí M. R. Štefánika príchodom cez Záhradnú ulicu vedúcu poza miestny závod, cez športový areál mestskej časti Mazorníkovo a Rázusovu ulicu. 

Trasa č. 5571 „žlté značenie“

Popis: Križovatka značkovaných cyklotrás BCO č. 5571 a č. 8580. Reprezentuje počiatočný bod „žltej“ spojovacej cyklotrasy č. 8580, kde zároveň v tomto mieste odbočuje vpravo na cestu s makadamovým a prírodným povrchom v smere na Bukovinku. Tento úsek trasy dáva milovníkom prírody možnosť pokochať sa pohľadmi na východnú časť Horehronia a Muránsku planinu.

Opäť križovatka spájajúca značkované cyklotrasy BCO č. 5571 a č. 8580 reprezentujúca tentokrát koncový bod značkovanej „žltej“ spojovacej cyklotrasy č. 8580.